Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βαλιτσάκι του Εμψυχωτή [DIE-104 Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες] (2969)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΗ
Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο (TS313)Αστέριος Τσιάρας
Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής - ΚΩΔ: DIE-102 [Βιβλιογραφική εργασία] (3009)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΗ
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι [DIE 106] ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (3072)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΗ
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (TS317)Άλκηστις Κοντογιάννη
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Μορφές και είδη [DIE 101] - Γραπτή εξέταση (3010)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΗ
Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (TS316)Άλκηστις Κοντογιάννη
Μορφές θεάματος (TS314)Αστέριος Τσιάρας
Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες (TS315)Άλκηστις Κοντογιάννη
Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη (TS312)Αστέριος Τσιάρας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής (TS295)Αστέριος Τσιάρας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι (TS297)Αστέριος Τσιάρας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα (TS299)Άλκηστις Κοντογιάννη
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη (TS298)Άλκηστις Κοντογιάννη
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (TS300)Άλκηστις Κοντογιάννη
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (TS296)Αστέριος Τσιάρας
Σχεδιασμός και Εκτέλεση Έρευνας (3039)ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ [ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (DIE 206) - ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (DIE 205) - ΔΤΕ & ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ] (2753)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΗ