Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο (TS313)Αστέριος Τσιάρας
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (TS317)Άλκηστις Κοντογιάννη
Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (TS316)Άλκηστις Κοντογιάννη
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2753)ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΗ
Μορφές θεάματος (TS314)Αστέριος Τσιάρας
Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες (TS315)Άλκηστις Κοντογιάννη
Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη (TS312)Αστέριος Τσιάρας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής (TS295)Αστέριος Τσιάρας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι (TS297)Αστέριος Τσιάρας
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα (TS299)Άλκηστις Κοντογιάννη
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη (TS298)Άλκηστις Κοντογιάννη
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (TS300)Άλκηστις Κοντογιάννη
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (TS296)Αστέριος Τσιάρας