Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα (TS299)

Άλκηστις Κοντογιάννη

Περιγραφή

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα

ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: DIE-103

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5 ECTS

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Άλκηστις Κοντογιάννη – Καθηγήτρια ΤΘΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αστέριος Τσιάρας - Κώστας Μάγος - Αβρα Αυδή - Μάρλεν Μούλιου - Σοφία Περδικάρη - Φωτεινή Βενιέρη - David Pammenter - Στέλιος Κρασσανάκης  

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες στις τεχνικές παρουσίασης θεατροπαιδαγω-γικών προγραμμάτων σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους.

Μέσα από τη  διδασκαλία του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα κατανοήσει τις διαφορές στη δόμηση θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων ανάλογα με το περιβάλλον εφαρμογής τους και την ηλικία των συμμετεχόντων.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η πρακτική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, μέσω βιωματικών θεατρικών εργαστηρίων σε τεχνικές παρουσίασης θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων σε παιδιά, εφήβους και

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -