Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (TS296)

Αστέριος Τσιάρας

Περιγραφή

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες

ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: DIE-104

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 4 ECTS

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κατσής Αθανάσιος – Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Άλκηστις Κοντογιάννη - Αστέριος Τσιάρας - Όλγα Κωνσταντίνου - Σταυρούλα Καλδή - Αννα Μαυρολέων

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες στη  μεθοδολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Μέσα από τη  διδασκαλία του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα κατανοήσει τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η πρακτική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην στατιστική ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες     

2. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -