Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες (TS315)

Άλκηστις Κοντογιάννη

Περιγραφή

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες

ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: DIE-202

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5 ECTS

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Άλκηστις Κοντογιάννη – Καθηγήτρια ΤΘΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Τάκης Τζαμαργιάς, Τηλέμαχος Μουδατσάκις, Αστέριος Τσιάρας,  Πένυ Φυλακτάκη, Δομινίκη Σάνδη, Νίκος Γκόβας, Αγγελική Καθαρίου, Ρέα Καραγεωργίου, Κωστής Σφυρικίδης, Δηώ Καγγελάρη

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες στη θεωρητική και πρακτική συσχέτιση των παραστατικών τεχνών με άλλες τέχνες.

Μέσα από τη  διδασκαλία του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα κατανοήσει τους τρόπους διασύνδεσης των παραστατικών τεχνών με άλλες τέχνες.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η πρακτική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, μέσω βιωματικών θεατρικών εργαστηρίων, στη σύνθεση κατάλληλων εργαστηρίων συσχέτισης των παραστατικών τεχνών με άλλες τέχνες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Εφαρμοσμένη Παιδαγωγικ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο