Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (TS317)

Άλκηστις Κοντογιάννη

Περιγραφή

ΤΙΤΛΟΣΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ

ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: DIE-206

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5 ECTS

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Άλκηστις Κοντογιάννη Καθηγήτρια ΤΘΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Αστέριος Τσιάρας, Θεοδώρα Παπαϊωάννου, Ελένη Παπαλεξίου

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες στις μεθόδους κατάρτισης ερευνητικού σχεδίου για τη διερεύνηση της Δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση.

Μέσα από τη  διδασκαλία του μαθήματος ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θα κατανοήσει τη χρήση τεχνικών κατάλληλων για την εκπόνηση  ερευνητικού σχεδίου για τη διερεύνηση της Δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η πρακτική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων της παιδαγωγικής έρευνας με βασικό εργαλείο τη Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

  1. Ερευνητικά Προγράμματα ΔΤΕ παγκοσμίως)  
  2. Σχεδιασμός ε
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -