Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι (TS297)

Αστέριος Τσιάρας

Περιγραφή

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι

ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ: DIE-106

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: 5 ECTS

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Αστέριος Τσιάρας – Επίκουρος Καθηγητής ΤΘΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Άλκηστις Κοντογιάννη   

ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες στις διάφορες μορφές ερευνητικών σχεδίων της παιδαγωγικής έρευνας με βασικό εργαλείο τη Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση.

Μέσα από τη  διδασκαλία του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα κατανοήσει τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων κατάλληλων για εφαρμογή στην παιδαγωγική έρευνα με βασικό εργαλείο τη Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση.

Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η πρακτική κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της παιδαγωγικής έρευνας με βασικό εργαλείο τη Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

  1. Βιβλιογραφικ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -