Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MHWUM165)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διοίκηση και Οργάνωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (BOA101)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Διοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ (BOA102)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (DEO230)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (DEO 123)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (DEO146)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΜΕ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (DEO231)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Κοινωνική Οικονομία (BOA143)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης (Υποχρεωτικό)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων (DEO217)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (BOA129)ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (MLGOV158)Αναστασία Βουτυνιώτη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (MHWUM127)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (MHWUM145)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (DEO216)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (MLGOV186)Δημητρης Π. Σωτηροπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ (DEO122)Δημητρης Π. Σωτηροπουλος
Πολιτική, Κοινωνική & Διοικητική Ιστορία της Ελλάδας (MLGOV181)Δημητρης Π. Σωτηροπουλος
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (BOA127)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (BOA133)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ