Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
PROJECT ΕΡΓΑΣΙΩΝ (BOA157)ΙΣΙΔΩΡΑ ΘΥΜΗ
Αρχές Διοίκησης (BOA150)ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΑΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ (BOA136)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (MHWUM165)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Διδακτορικές Διατριβές Ε. Φ. Γεωργόπουλος (BOA149)ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (BOA151)ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
Διοίκηση και Οργάνωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (BOA101)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ((MHWUM206))ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
Διοικητικές Πρακτικές των ΟΤΑ (BOA102)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (DEO230)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (BOA147)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (DEO 123)ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΜΕ) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (DEO231)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Κοινωνική Οικονομία (BOA143)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (BOA137)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ
Λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης (Υποχρεωτικό)ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης Πληροφοριακών Συστημάτων (DEO217)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων ((MHWUM204))ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (MHWUM127)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (MHWUM145)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (DEO216)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (MLGOV186)Δημητρης Π. Σωτηροπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ (DEO122)Δημητρης Π. Σωτηροπουλος
Πολιτική, Κοινωνική & Διοικητική Ιστορία της Ελλάδας (MLGOV181)Δημητρης Π. Σωτηροπουλος
ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (BOA127)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (BOA133)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (BOA135)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΟΥΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (DEO146)ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ