ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ (DEO122)

Δημητρης Π. Σωτηροπουλος

Περιγραφή

1) Περί των εννοιών στην πολιτική επιστήμη: Γιατί έχουν τόση σημασία και πως συγκροτούνται

2) Περί της ιστορικότητας του κράτους και περί των περίφημων κοινωνιών «δίχως κράτος»

3) Το δυτικό κράτος και οι τροχιές συγκρότησής του

4) Το κράτος στο πλανητικό σύστημα και η σχέση του με τους διεθνείς οργανισμούς

5) Τα είδη της σύγχρονης Δημοκρατίας και το διαρκές «αρχαίο πρότυπο»

6) Τα ιστορικά κύματα εκδημοκρατισμού των δύο τελευταίων αιώνων

7) Είναι η δημοκρατία απλώς άλλη μια «ιδεολογία»; Οι επικριτές και η σύγχρονη αμφισβήτησή της

8) Η έννοια της «Διακυβέρνησης» και η συζήτηση γύρω από έναν αμφίσημο νεολογισμό

9) Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της «Διακυβέρνησης»

10) Ομάδες συμφερόντων: κατηγοριοποίηση, πλουραλισμός και κορπορατισμός

11) Οι ομάδες συμφερόντων στις νεοπαγείς δημοκρατίες και ο παρεοκρατικός καπιταλισμός

12) Η διαδικασία διαμόρφωσης και άσκησης πολιτικής (policy process)

13) Η δημόσια πολιτική στις νεοπαγείς δημοκρατίες

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα