Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαδικτυακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας (DEO149)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (Για αναβάθμιση πτυχίου) (1716)ΦΩΤΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ
Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία (DEO130)ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ
Ψηφιακές Τεχνολογίες και Λήψη Αποφάσεων στην Υγεία (DEO163)Αναγνωστόπουλος Ι., Δελήμπασης Κ., Παπουτσής Ι.