Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι : ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (MLGOV154)Θεόδωρος Τσέκος, Ισιδώρα Θύμη
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (3271)Παπαϊωάννου Άλκηστις
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ (2225)ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (06.01ΔΕ)ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (04.03Κ)ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΣ