ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (MLGOV186)

Δημητρης Π. Σωτηροπουλος

Περιγραφή

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1) Τι είναι Πολιτική: παλαιότεροι και σύγχρονοι ορισμοί, θεωρίες, προσεγγίσεις, μοντέλα

2) Τι είναι Κράτος

3) Εθνικό Κράτος και παγκοσμιοποίηση

4) Πολιτικά συστήματα, πολιτικά καθεστώτα.

5) Διαστάσεις της υποεθνικής πολιτικής

6) Πολιτικές ιδεολογίες και παραδόσεις στη νεωτερικότητα

7) Οικονομικά συστήματα και κοινωνία (καπιταλισμοί του κόσμου, το σοσιαλιστικό πείραμα, ο «τρίτος δρόμος»)

8) Κόμματα και κομματικά συστήματα

9) Εκτελεστική εξουσία

10) Αντιπροσώπευση και εκλογές

11) Συντάγματα και εξουσία-ισχύς

12) Πολιτική κουλτούρα, επικοινωνία και νομιμοποίηση

13) Γραφειοκρατίες (δημόσια διοίκηση, λογοδοσία)