Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βάσεις Δεδομένων 2 (2020 - 2021) (149)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ (1334)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΠΕΡΔΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ (Ε007)ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ
ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ & Α.Π. (503T, Δ52, Y027)ΠΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ