Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1668)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΠΕΡΔΑΣ
Τεχνητή Νοημοσύνη (1670)Μανόλης Γουάλλες