Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (DS117)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (2020-2021) (DS105)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Δίκτυα Δεδομένων Ι (DS115)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ (DS106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (DS111)Ελένη Καρφακη
Οπτικά Δίκτυα (DS116)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Πρακτική Άσκηση (DS112)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων (DS107)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ