Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (2020-2021) (DS105)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ (DS106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ & Α.Π. (503T, Δ52, Y027)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (703Τ, Δ75, Κ33, Υ016)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΘΕΩΡΙΑ (703Τ, Δ75, Κ33, Υ016)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ
Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων (DS107)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ