Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (DS117)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (2020-2021) (DS105)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Δίκτυα Δεδομένων Ι (DS115)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Δίκτυα Δεδομένων ΙΙ (DS106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (DS111)Ελένη Καρφακη
Οπτικά Δίκτυα (DS116)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Πρακτική Άσκηση (DS112)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων (DS107)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Τεχνολογία Έξυπνων Καρτών (DS118)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ