Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Δοκιμαστική εξέταση (1482)ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΕΡΔΟΣ
Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής (Μάθημα Εξομοίωσης 2020 - 2021) (150)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ