Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (MECH114)Nikolaos Batsoulas
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (MECH112)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΖΡΕΜΗΣ
Στατιστική (MECH110)Γεωργία Τσώλου (Επιστημονικός Συνεργάτης - Π.Δ. 407)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (MECH113)Nikolaos Batsoulas
ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (MECH111)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΖΡΕΜΗΣ