Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Μέθοδοι Πεπερασμένων & Συνοριακών Στοιχείων (3088)Georgios Giannopoulos
Μηχανική του Συνεχούς Μέσου (ΠΜΣ-101)Νικόλαος Μπατσούλας, Ιωάννης Διαμαντάκος
Μοντελοποίηση μηχανικής συμπεριφοράς υλικών (ΠΜΣ-201)Νικόλαος Μπατσούλας, Ιωάννης Διαμαντάκος
Ολοκληρωμένα Υπολογιστικά Εργαλεία Επίβλεψης & Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (3026)Athanasios Giannadakis
Σχεδίαση Κατασκευών με τη Μέθοδο ΒΙΜ «Building Information Modelling» (3299)ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπολογιστικές Μέθοδοι & Αλγόριθμοι (ΠΜΣ-102)ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΩΛΟΥ
Υπολογιστική Ανάλυση Ρευστομηχανικών Συστημάτων & Διεργασιών (ΠΜΣ-202)ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ
Υπολογιστική Διαχείριση Παραγωγής & Εφοδιαστικής Αλυσίδας (3273)Georgios Giannopoulos