Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ERASMUS+ (CIVIL111)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή
.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CIVIL107)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή
Διαφορικές Εξισώσεις (CIVIL102)Evangelos Marinakis
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (CIVIL106)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι (CIVIL101)Evangelos Marinakis
Ιστορία των Δομικών Κατασκευών (CIVIL112)Διονύσιος Ρουμπιέν
.
Πιθανότητες και Στατιστική (CIVIL103)Evangelos Marinakis
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ι (CIVIL104)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΙ (CIVIL105)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CIVIL108)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ Ι (CIVIL113)Andreas Kaspiris
.