Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Erasmus+ / Eunice (2376)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΣΜΠΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
Pelops Racing Team (2582)Σωτήριος Τσίρκας, Σπυρίδων Γραμματικόπουλος