Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ECE_INF810)ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΝΕ-920)ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CIED339)Μιχάλης Παρασκευάς
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Κ-250)ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ
Λειτουργικά Συστήματα (ECE102)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (ECE_INF940)ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Προγραμματιζόμενος Έλεγχος και PLCs (ENE-950)Αθανάσιος Καλαντζόπουλος
Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων (ECE103)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (ECE_INF840)ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ECE_Κ350)ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗ (Κ-130 )ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΕΝΕ-820)ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) (ECE112)ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ