Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
 Θεωρία, λογοτεχνία και θεατρική δημιουργική γραφή (TS368)Angeliki Spiropoulou
Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο (TS313)Αστέριος Τσιάρας
.
Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ (TS317)Άλκηστις Κοντογιάννη
.
Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (TS316)Άλκηστις Κοντογιάννη
.
Μορφές θεάματος (TS314)Αστέριος Τσιάρας
.
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ (TS328)vasiliki barbousi
.
Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες (TS315)Άλκηστις Κοντογιάννη
.
Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη (TS312)Αστέριος Τσιάρας
.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής (TS295)Αστέριος Τσιάρας
.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι (TS297)Αστέριος Τσιάρας
.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα (TS299)Άλκηστις Κοντογιάννη
.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη (TS298)Άλκηστις Κοντογιάννη
.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση (TS300)Άλκηστις Κοντογιάννη
.
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες (TS296)Αστέριος Τσιάρας
.