Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
105-Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα - Technology and Entrepreneurship (CIED_SMART-ICT105)ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
211-Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα - Smart Cyberphysical Systems (CIED_SMART-ICT109)ΒΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΙΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
212-Σχεδιασμός Διεπαφών για Ευφυείς Υπηρεσίες - User Interfaces Design for Smart Services (CIED_SMART-ICT110)ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ