Διδακτικές Ενότητες

-Θέατρο, κοινωνία και πολιτική κατά την αρχαιότητα

-Θέατρο, κοινωνία και πολιτική κατά τους νεότερους χρόνους

-Νεοελληνικό θέατρο, κοινωνία και πολιτική

-Ευρωπαϊκό θέατρο, κοινωνία και πολιτική