ΘΕΑΤΡΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (THSO101)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΕΣΙΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις έννοιες της κοινωνίας και της πολιτικής σε σχέση με το θέατρο. Η εμβάθυνση αυτή περιλαμβάνει δύο κύριες διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τον τρόπο με τον οποίο αντανακλώνται στις εκφάνσεις της θεατρικής δραστηριότητας (παραστάσεις, συγγραφή έργων, κριτική, λογοκρισία, σχέση κοινωνίας με θέατρο). Η δεύτερη διάσταση αναφέρεται στην εμφάνιση, αντανάκλαση και επεξεργασία των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, θεσμών, νοοτροπιών, ηθών και ιδεολογιών στην αντίληψη των συγγραφέων και στο περιεχόμενο των ίδιων των θεατρικών έργων.

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στο αρχαίο θέατρο, η δεύτερη στο ευρωπαϊκό από την Αναγέννηση έως και τον 20ό αιώνα και είναι χωρισμένη σε δύο υποενότητες (16ος-18ος αι., 19ος-20ός αι.), ενώ η τρίτη στο νεοελληνικό θέατρο από την εποχή του Διαφωτισμού έως σήμερα. 

 

Διδάσκοντες:

Περισσότερα  

Ενότητες

-Θέατρο, κοινωνία και πολιτική κατά την αρχαιότητα

-Θέατρο, κοινωνία και πολιτική κατά τους νεότερους χρόνους

-Νεοελληνικό θέατρο, κοινωνία και πολιτική

-Ευρωπαϊκό θέατρο, κοινωνία και πολιτική

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις