Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Εισαγωγή στην Πληροφορική (DET101)Zacharias Dermatis
Εισαγωγή στην Πληροφορική 2019-20 (intro_computing_2019)Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (DET103)Dimitrios Komninos
Μαθηματικά Ι (DET104)Αλέξανδρος Κακούρης