Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Assoc. Prof. Dr. Denise-Penelope N. Kontoni (Web Page) --- IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δρ. Διονυσίας-Πηνελόπης Κοντονή --- Email: kontoni@uop.gr (CIVIL110)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή --- Email: kontoni@uop.gr
Dr. K. C. Onyelowe : Candidate for Doctoral Dissertation under the supervision of Assoc. Prof. Dr. D.-P. N. Kontoni (CIVIL181)Assoc. Prof. Dr. Denise-Penelope Kontoni, Email: kontoni@uop.gr
ERASMUS+ Department of Civil Engineering, University of the Peloponnese (Departmental Erasmus+ Coordinator: Dr. Denise-Penelope Kontoni, Email: kontoni@uop.gr ) --- Tμηματικός Συντονιστής - Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Erasmus+ (CIVIL109)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή --- Email: kontoni@uop.gr
ERASMUS+ Department of Civil Engineering, University of the Peloponnese (Departmental Erasmus+ Coordinator: Dr. Denise-Penelope Kontoni, Email: kontoni@uop.gr ) [INFO for Incoming Students] (CIVIL108)Assoc. Prof. Dr. Denise-Penelope Kontoni, Email: kontoni@uop.gr
Webinars (Διαδικτυακά σεμινάρια) - Ομιλητές: Καθηγητές Πανεπιστημίων αλλοδαπής - Συντονίστρια: Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή, Αν. Καθηγήτρια. (Ημερομηνίες: ανακοινώνονται "εδώ" ορατές στους εγγεγραμμένους). (CIVIL107)Δρ. Διονυσία-Πηνελόπη Κοντονή --- Email: kontoni@uop.gr
z) Θεσμός «Ακαδημαϊκού Συμβούλου» μόνο για τους φοιτητές/φοιτήτριες που έχω οριστεί. (CIVIL172)Δρ. ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΝΤΟΝΗ --- E-mail: kontoni@uop.gr
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (40505)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΠΠΣ) και ΑΡΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜ. ΕΡΓΟΥ(ΑΑΚ) και Αποκ. Ιστορ. Κατασκευών - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ(ΝΠΣ)/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (CIVIL154)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΠΣ, ΠΠΣ ΚΑΙ ΑΑΚ) (CIVIL133)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ(ΘΕΩΡΙΑ ΠΜ/ΤΕ ΚΑΙ ΑΑΚ) (CIVIL129)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ(ΘΕΩΡΙΑ) - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - Πολιτ. Μηχανικοί Τ.Ε. και Α.Α.Κ. (CIVIL152)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) - ΕΑΡΙΝΟ 2020-21 (CIVIL139)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌ ΣΧΕΔΙΟ Ι (ΑΑΚ) και ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι(ΠΠΣ) και ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι(ΝΠΣ) / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 (CIVIL155)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
Εξέταση Φεβρουαρίου 2024 / Πολεοδομικός, Κοινωνιολογία, Κανόνες κτιριολογίας, Τεχνολογία & πολιτισμός (CIVIL183)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Εξέταση Φεβρουαρίου 2024/ Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 2 (ΠΠΣ), Ειδικά κτίρια-Σχεδιασμός (ΑΑΚ), Σύνταξη Μελέτης Κτιριακού Έργου (CIVIL187)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Εξέταση Φεβρουαρίου 2024/ Τεχνικό Σχέδιο 1- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο1 (CIVIL184)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Εξέταση Φεβρουαρίου 2024/Ιστορία Δομικών Κατασκευών (ΝΠΣ)-Ιστορία Αρχιτεκτονικού έργου 1 (ΑΑΚ) -Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1 (ΠΠΣ) (CIVIL185)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι (CIVIL123)Zacharias Christou
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ (CIVIL124)Zacharias Christou
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (CIVIL126)Zacharias Christou
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (CIVIL127)Zacharias Christou
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (40103)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΙΙ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (CIVIL134)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (CIVIL132)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ E-CLASS ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Αρχιτεκτονική Σύνθεση (CIVIL177)ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΥΜΠΙΕΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 1 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ 1 (ΘΕΩΡΙΑ) (40104)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2 - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ 2 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (CIVIL190)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι (ΠΠΣ, ΝΠΣ) @ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι (ΑΑΚ) - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) (CIVIL131)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ ΠΠΣ και ΝΠΣ) και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ (Θεωρία ΑΑΚ) / ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (CIVIL153)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ (ΘΕΩΡΙΑ) - ΕΑΡΙΝΟ 2020-21 (CIVIL138)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ