Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Διαγωνισμός «Ανάπτυξη λογισμικού κλήρωσης υποτροφιών» (DIT150)Vassilakis Costas