Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγορά εργασίας και ελληνική οικονομία (2706)Γεώργιος Αργείτης, Νάσος Κορατζάνης
Αγορά εργασίας και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: ζητήματα σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης παρεμβάσεων (Υ12)ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΕΡΩΝΑΣ
Δ.Β.Μ και Πολιτικές Απασχόλησης: δεξιότητες και προσόντα (2569)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ανάπτυξη (2419)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Έρευνα, ανάλυση δεικτών και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (2726)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικά Δικαιώματα και Αγορά Εργασίας (Υ07)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ
Κράτος και Πολιτικές Απασχόλησης (2616)ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΜΜΑΣ
Μορφές επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξη δεξιοτήτων και διαστάσεις ποιότητας (2577)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
Οικονομικά της Εργασίας (2748)ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ
ΠOΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  (2536)ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΜΣ "Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης" - Ανίχνευση αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών (3533)Διδάσκοντες ΠΜΣ ΕΚΠ
Στρατηγικές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (2506)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
Συμβουλευτική και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (215)ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ