Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγορά Εργασίας και Ανάπτυξη (2358)ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ (2397)ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διοίκηση και Συμμετοχικές Πολιτικές (2051)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Διπλωματική (2908)ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (2083)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (2059)ΜΙΧΑΗΛ ΦΕΦΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (SEP175)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2068)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ολιστικά Στρατηγικά Σχέδια (2579)ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΜΣ "Κοινωνική Καινοτομία και Στρατηγικές Ανάπτυξης" - Ανίχνευση αντιγραφής και λογοκλοπής ακαδημαϊκών εργασιών (3113)
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (2056)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ
Ψηφιακή τεχνολογία και καινοτομία (2360)ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ