Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
e-MBA (1234)ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων για τη Λήψη Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων (2275)ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική & Χρηματοοικονομική (ΚΩΔ.208)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Managerial Economics) (2436)ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις (ACF) (2274)ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Λογιστική Ι - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική & Χρηματοοικονομική (ΚΩΔ.106)ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Οικονομική και χρηματοοικονομικό περιβάλλον (MFINAU2105)Αδαμάντιος Συρμαλόγλου