Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
TEST (ACCFIN107)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (MFINAU297)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (MFINAU292)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (MFINAU296)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ