ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΝΑΟΔΟΜΙΑ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (12Α-7_12)

ΕΛΕΝΗ ΖΥΜΗ

Περιγραφή

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ, ΚΤΙΡΙΑ, ΑΝΑΘΗΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των ιερών του ελλαδικού χώρου με έμφαση στον χωρικό σχεδιασμό και την εξέλιξή τους από την εποχή του Σιδήρου μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους, καθώς και ο αντίκτυπος των πολιτικών εξελίξεων σε αυτά. Εξετάζεται η ίδρυση των ιερών, τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος τους στις πόλεις-κράτη, η χωροταξική τους οργάνωση, οι κατηγορίες των οικοδομημάτων και τα αναθήματα. Επίσης, μελετώνται οι αλλαγές τόσο χωροταξικές, όσο και οικοδομικές ή σχετικές με τις κατηγορίες αναθημάτων που παρατηρούνται στα ιερά ανά εποχή και σύμφωνα με τις πολιτικές εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση των πανελλήνιων ιερών, καθώς και στο ρόλο των πόλεων-κρατών στην εξέλιξή τους.

 

Ημερολόγιο