Προγραμματισμός Ι (Προ-Ι)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΛΙΚΑΣ

Περιγραφή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι (Εισαγωγικό μάθημα στη γλώσσα προγραμματισμού C).

Διαλέξεις Θεωρίας: 4 ώρες εβδομαδιαίως.
Εργαστήριο: 2 ώρες εβδομαδιαίως.

Περιεχόμενα μαθήματος:

 • Τύποι Δεδομένων
 • Δήλωση Μεταβλητών
 • Τελεστές
 • Είσοδος & Έξοδος Προγράμματος
 • Έλεγχος Προγράμματος
 • Βρόχοι Επανάληψης
 • Πίνακες
 • Δείκτες
 • Χαρακτήρες
 • Αλφαριθμητικά
 • Συναρτήσεις
 • Αναζήτηση και Ταξινόμηση Πίνακα
 • Δομές και Ενώσεις
 • Διαχείριση Μνήμης
 • Αρχεία

Μέθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολογίας Μαθήματος: Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου και παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων (κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα), οι οποίες θα συνεισφέρουν σε ποσοστό 10%-20% στην τελική βαθμολογία. Είναι πιθανόν να δοθούν και προαιρετικές εργασίες που θα συνεισφέρουν σε ποσοστό 10%-20% στην τελική βαθμολογία ή/και να διεξαχθεί ενδιάμεση γραπτή εξέταση (πρόοδος) που θα συνεισφέρει επίσης σε ποσοστό 10%-20% στην τελική βαθμολογία.