Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών & Ακαδημαϊκές Δεξιότητες - English Terminology for Economics & Academic Skills (OPT41)Μαρία Μίχα
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών IIΙ - English Terminology for Economics III (ECO35C)ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών IΙ - English Terminology for Economics II (ECO26B)Μαρία Μίχα
Αγγλική Ορολογία Οικονομικών Ι - English Terminology for Economics I (ECO16A)ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑ
Κατάθεση Διδακτορικών Διατριβών (ES122)ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΗΣ
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ECO32A)ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΔΗΣ
Πτυχιακή Εργασία (ES121)ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΛΗΣ