Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ακραία Αθλήματα e-x (ΟΜΑ 148)Georgios Kipreos & Anastasia Perrea
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ (579)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών (ΟΔΕ058)ΚΡΙΝΑΝΘΗ ΓΔΟΝΤΕΛΗ
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΟΔ081)Κουρτεσοπούλου Άννα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΟΔ027)ΚΡΙΝΑΝΘΗ ΓΔΟΝΤΕΛΗ
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Παροχή Υπηρεσιών (ΟΔ081)ΚΡΙΝΑΝΘΗ ΓΔΟΝΤΕΛΗ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (617)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών (ΟΔ080, ΟΔ023 & ΟΔ054)
Δρ. Στρίγκας Αθανάσιος & Κουρτεσοπούλου Άννα