Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Θεατρική Παραγωγή - Ενισχυτική Διδασκαλία (2795)ΑΝΝΑ ΤΣΙΧΛΗ
Χορός IΙ: Σύνθεση-Αυτοσχεδιασμός (03ΖΕ300)ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΡΤΖΑΝΗ