Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ (AFOTEC268)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ I (Θεωρία) (AFOTEC109)Μαρίνα Παπαδέλλη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (325)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΖΑΚΑΣ