Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Βιολογία και καλλιέργεια του δέντρου της ελιάς (2255)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΚΟΥΜΗ
Διεθνής Εμπορία (2382)ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2235)ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ
Μέθοδοι ανάλυσης - Ποιοτικός έλεγχος (2239)ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Οργανοληπτικός έλεγχος ελαιολάδου (2256)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΕΚΟΥΜΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ (2102)ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ
Χημεία Ελαιολάδου (2109)ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ