Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Λογαριασμός εισόδου σε eclass
- Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 - 1:11 μ.μ. -

Ενημερώνουμε ότι ο κωδικός του λογαριασμού για εισόδο στο eclass, αλλάζει στη πλατφόρμα https://mypassword.uop.gr.

Το eclass ποτέ δεν αποστέλλει μήνυμα email περί ανάγκης αλλαγής του κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού σας.