ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
- Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 - 2:21 μ.μ. -

Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά!

Για όσους/ες έχουν ξεκινήσει την ΠΑ ενημερώνω ότι έχετε δύο κατηγορίες παραδοτέων: (α) παραδοτέα Τμήματος και (β) παραδοτέα ΕΣΠΑ.

  • Παραδοτέα Τμήματος: παραδίδονται υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα στο ηλετκρονικό ταχυδρομείο του Επόπτη/Επόπτριας σας στο τέλος της ΠΑ (βλ. πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων με Επόπτες). Πρέπει να παραδώσετε παρουσιολόγιο, εβδομαδίαια φύλλα δραστηριοτήτων, βαθμολόγιο, καθώς και 2 διορθωμένα ΣΑΠ ανά μήνα. Όσοι/ες απασχολείστε σε φορείς εκτός νοσοκομείων/κλινικών (π.χ. σε σχολείο ή σύλλογο), αντί για ΣΑΠ, θα πρέπει στο τέλος να παρουσιάσετε σε ppt τα πεπραγμένα σας. 
  • Παραδοτέα ΕΣΠΑ: θα σας ζητηθούν στο τέλος της ΠΑ από την κα Αποστολοπούλου (θα λάβετε σχετικές οδηγίες με email).

Για να έχετε προβιβάσιμο βαθμό θα πρέπει να παραδώσετε και τις δύο κατηγορίες παραδοτέων!