ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
- Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 - 2:37 μ.μ. -

Καλημέρα σε όλους,

Παρακαλώ όπως συνδεθείτε για το μάθημα σήμερα 16:00 - 17:00 στο WEBEX (Cisco).

Αντιγράψτε το link στον browser σας:

https://universityofpeloponnese-ujv.my.webex.com/universityofpeloponnese-ujv.my/j.php?MTID=m06c0f35981528bbd0cd79e90d150ce69

Οδηγίες για το WEBEX θα βρείτε στο site:

https://ionio.gr/gr/news/13826/?fbclid=IwAR2-OaVqiSDX1imqoRzBhl-Bt095Ey2g9Xa1KJsRdHeNzFrLFw8MukUfnZo

 

ΚΠ