Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Aναμόρφωση του δικτύου στην Τρίπολη.
- Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022 -
Στα πλαίσια του έργου ΗΦΑΙΣΤΟΣ έχει ήδη πραγματοποιηθεί ανασχεδιασμός δικτύου και στο χρονικό διάστημα μέχρι και 10 Ιουνίου 2022 θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτυακού εξοπλισμού (router, switches) με εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.
 
Στα πλαίσια των μεταπτώσεων αναμένουμε μικρές διακοπές στη δικτυακή επικοινωνία, πιθανώς να επηρεαστεί η πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα.