Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Νέα Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
- Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 -

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass.uop.gr λειτουργεί από την 1/10/2020 για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η παλαιά πλατφόρμα θα λειτουργεί για κάποιο διάστημα στη διεύθυνση old-eclass.uop.gr.