Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Πόρων στην Ελληνική Φιλολογία-Digital Humanities

Styliani Markantonatou

Περιγραφή

Στην αρχή θα δοθεί μια γενική εικόνα για τη διάδραση ανάμεσα στην Επιστήμη των Υπολογιστών και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Το μάθημα στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στη δημιουργία και τη χρήση πόρων για την αποθήκευση/διατήρηση/μελέτη του κειμενικού υλικού (και εν μέρει και άλλου υλικού, πχ μουσειακό υλικό, βιβλιοθήκες) και στη χρήση τεχνικών επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας. Θα συζητηθούν τα πλέον αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, τα οποία αντλούνται κυρίως από τη σχετική δραστηριότητα στις αγγλόφωνες χώρες. Επίσης, θα συζητηθούν, το δυνατόν λεπτομερώς, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την Νέα Ελληνική.

Δεξιότητες: Τα μαθήματα συνοδεύονται από ασκήσεις και παρουσιάσεις άρθρων έτσι ώστε να αποκτήσουν οι φοιτητές τη δεξιότητα να χρησιμοποιούν τους πόρους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ικανότητες: Οι φοιτητές αξιολογούνται με δύο τρόπους: (1) παρουσίαση άρθρων, όπου αναπτύσσεται η ικανότητα κατανόησης ξένης βιβλιογραφίας και η ικανότητα παρουσίασης ειδικών αντικειμένων σε κοινό (2) βάσει

Περισσότερα  
Κωδικός: LITD318
Κατηγορία: ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Ενότητα 1

Εισαγωγή, γενική εικόνα του χώρου των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Το αρχείο 1_Lecture.pdf αντιστοιχεί στην  Ενότητα 1.

Bιβλιογραφία

Eνότητα 2

Το αρχείο 2_Lecture.pdf αντιστοιχεί στην Eνότητα 2.

Βιβλιογραφία

  • TEI guidelines http://www.tei-c.org/guidelines/customization/Lite
  • Δημητρούλια, Ξ., Τικτοπούλου, Α., 2015. Ψηφιακές λογοτεχνικές σπουδές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5827.

 

 

Ενότητα 3.

Αντιστοιχεί το αρχείο 3_Lecture.pdf

Βιβλιογραφία

Ενότητα 5

Ιδιώματα. Υλικό για την ατομική άσκηση των φοιτητών.

Το αρχείο 5-6_Lecture.pdf αντιστοιχεί στην Ενότητα 5.

Την διεξαγωγή της άσκησης θα υποστηρίξει ο κος Γιώργος Ζάκης, Γλωσσολόγος, ΜΑ.

Βιβλιογραφία

  • Joanna Szerszunowicz. 2017. The Stylistic Parameter in Contrastive Phraseological Research

https://www.researchgate.net/publication/319988112_The_Stylistic_Parameter_in_Contrastive_Phraseological_Research [accessed Aug 20 2018].

  • Amir Shojaei. 2012. Translation of Idioms and Fixed Expressions: Strategies and Difficulties. Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 6, pp. 1220-1229, © 2012 ACADEMY PUBLISHER Manufactured in Finland.doi:10.4304/tpls.2.
  • Labropoulou, P., E. Mantzari, and M. Gavrilidou. 1996. Lexicon - Morphosyntactic Specifications: Language Specific Instantiation (Greek), PP-PAROLE, MLAP 63-386 report

Ενότητα 6

Το αρχείο 7_Lecture.pdf αντιστοιχεί στην Ενότητα 6.

 

Βιβλιογραφία

Ενότητα 7.

Η Ενότητα 7 θα διδαχθεί από την Δρ. Κατερίνα Τοράκη.

Βιβλιογραφία

 

Ενότητα 8

Το αρχείο 9-10_Lecture.pdf αντιστοιχεί στην Ενότητα 8.

 

Βιβλιογραφία

Eνότητα 9

Το αρχείο 11_Lecture.pdf αντιστοιχεί στην Ενότητα 9.

Βιβλιογραφία

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -