ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΙΙ: ΑΤΤΙΚΟΙ ΡΗΤΟΡΕΣ (12ΕΙ-1)

ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΟΝΑΚΗ

Περιγραφή

Οι Αττικοί ρήτορες αποτελούν μία σημαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για την ιστορία όσο και για την αθηναϊκή δημοκρατία της κλασικής περιόδου. Στόχος του μαθήματος «Αττικοί Ρήτορες» είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές μ’ όλα τα είδη του ρητορικού λόγου, και να κατανοήσουν τα διαφορετικά υφολογικά χαρακτηριστικά και ρητορικά τεχνάσματα μερικών κυρίων ρητόρων, όπως π.χ. Λυσία, Αντιφώντα, Ανδοκίδη, Αισχίνη, Δημοσθένη, και Ισοκράτη. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη, πρώτον την εισαγωγή στη ρητορική του 4ου αι. και το αττικό δίκαιο (1 ώρα) και δεύτερον την αναλυτική εξέταση επιλεγμένων ρητορικών κειμένων, αντιπροσωπευτικών όλων των ειδών ρητορικής, συμβουλευτική, πανηγυρική και δικανική (2 ώρες). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους δικανικούς λόγους που εκφωνήθηκαν σε ιδιωτικές και δημόσιες υποθέσεις, οι οποίοι αντανακλούν την πολιτική, κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα της Αθήνας του 5ου και 4ου π.Χ. αι.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις