Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Ελένη Καρφακη

Περιγραφή

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής.  Αυτό θα επιτευχθεί με τη θεωρητική ενημέρωση των φοιτητών για τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και την πρακτική τους εξάσκηση τόσο μέσω της αξιολόγησης ηλεκτρονικών επιχειρήσεων όσο και μέσω του σχεδιασμού εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Μετά το τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει κριτική σκέψη, γνώσεις και ικανότητες τέτοιες που θα τους επιτρέψουν να κατανοούν τα βασικά θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, να αξιολογούν την ευχρηστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ενότητες

Ευκαιρίες και κίνδυνοι στην ψηφιακή εποχή. Διαφορά ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Επιχειρηματικά ή καταναλωτικά μοντέλα. Μοχλοί και εμπόδια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιχειρήσεις Β2Β, B2C και C2C. Η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στάδια Υιοθέτησης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν από τις Επιχειρήσεις. Ιστορικη αναδρομή: invention (1995-2000), consolidation (2001-2006)), re-invention (2007-2020).

Εκτιμώμενη διάρκεια 2 διδακτικές εβδομάδες.

Επιχειρηματικό και καταναλωτικό μοντέλο. Δομές καναλιών της αγοράς. Τύποι διαδικτυακών μεσαζόντων. Μοντέλα πολυκαναλικών αγορών. Η σημασία των μηχανών αναζήτησης. Οι εταιρείες "dot-com". Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces). Οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement). Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions). Το ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο (e-mall). Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Ηλεκτρονικός Οδηγός Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιχειρησιακά Συστήματα Ενδο-επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP). Ηλεκτρονική διαχείριση πελατών (e-CRM). Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικών καταστημάτων (6 πρωταρχικές διαστάσεις δημιουργίας εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κριτήρια της ετήσιας έκθεσης ELTRUN).

Εκτιμώμενη διάρκεια 2 διδακτικές εβδομάδες.

Ημερολόγιο