Δίκτυα αισθητήρων

Konstantinos Peppas

Περιγραφή

Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, κίνητρα ύπαρξης και πρακτικές εφαρμογές. Αρχιτεκτονική κόμβων.  Λειτουργικά συστήματα για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Φυσικό επίπεδο, επίπεδο MAC, επίπεδο δικτύου. Διαχείριση δικτύων και κόμβων, διαχείριση ισχύος, θέματα συγχρονισμού, localization. Aσφάλεια δικτύων αισθητήρων. Προγραμματισμός δικτύων αισθητήρων. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού nesC και στο λειτουργικό σύστημα TinyOS.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις