ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙΙ (TS220)

Γιάννης Λεοντάρης

Περιγραφή

(Cours proposé également aux étudiant(e)s ERASMUS en langue française).

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές προετοιμάζονται για τη συμμετοχή τους, ως ηθοποιοί, στην σύνθεση και δημόσια παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού σκηνικού γεγονότος. Κατά τη διάρκεια των προβών, εργάζονται πάνω στο σύνολο των μεθόδων υποκριτικής τις οποίες έχουν διδαχθεί στα προηγούμενα μαθήματα. (ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Ι και ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙ.) Η έμφαση εδώ δίνεται εξίσου στη διαχείριση του λόγου μέσω της πρωτότυπης μεθόδου των Σταδίων της Λεκτικής δράσης αλλά και, στη σωματική φόρμα, μέσω της εφαρμογής στοιχείων της μεθόδου Viewpoints των Anne Bogart - Tina Landau με στόχο τη σκιαγράφηση του περιγράμματος ενός ρόλου στο πλαίσιο μιας σκηνικής παρουσίασης σύντομης χρονικής διάρκειας.

Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 διδακτικές ενότητες.

 

(ENG)

During the courses, students prepare for their participation, as actors, in the composition and public presentation of an artistic stage event. During the rehearsals, they work on all the

Περισσότερα  
Μέθοδοι αξιολόγησης - Evaluation finale

Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνδυασμός της αξιολόγησής τους σε γραπτή εξέταση (40%) και στην καλλιτεχνική παρουσίαση (60%)

 

Η γραπτή εξέταση αφορά το περιεχόμενο της μεθόδου Viewpoints.

 

Τελική δημόσια παρουσίαση περιλαμβανει πρακτικές σκηνικές εφαρμογές καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη μορφή αυτοτελούς δημόσιας παρουσίασης. Η αξιολόγηση είναι ατομική και εξετάζει το βαθμό πληρότητας της καλλιτεχνικής επίδοσης του φοιτητή βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

 

Βαθμός πειθαρχίας στην εκτέλεση των ασκήσεων και εργατικότητας κατά τη διάρκεια των προβών.

Βαθμός διαθεσιμότητας για την αφομοίωση οδηγιών Υποκριτικής κατά τη διαδικασία “χτισίματος” του ρόλου

Βαθμός αυτενέργειας και πρωτοβουλίας για τη διατύπωση προτάσεων σκηνικής παρουσίας του θεατρικού ρόλου

Σκηνική αξιοποίηση σωματικών και φωνητικών προσόντων.

Τελική παρουσίαση πρακτικών σκηνικών εφαρμογών καλλιτεχνικής δημιουργίας.

 

Στα καλλιτεχνικά μαθήματα, ειδικά στους τομείς της Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας, τα κριτήρια αξιολόγησης τα κριτήρια εμπεριέχουν πάντοτε ένα βαθμό υποκειμενισμού. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αδικιών ή έντονου υποκειμενισμού, οι αξιολογήσεις και οι παρατηρήσεις γίνονται δημόσια κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης, στην αρχή του εξαμήνου οι φοιτητές πληροφορούνται τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν για το συγκεκριμένο μάθημα.

(FR)

L'évaluation finale des étudiants est une combinaison de leur évaluation dans un examen écrit (40%) et dans la présentation artistique (60%)

L'examen écrit porte sur le contenu de la méthode Viewpoints.

La présentation publique finale comprend des applications pratiques de la création artistique sous la forme d'une présentation publique indépendante. L'évaluation est individuelle et examine le degré d'exhaustivité de la performance artistique de l'étudiant en fonction des critères suivants:

Degré de discipline dans l'exécution des exercices et de diligence lors des répétitions.
Degré de disponibilité pour l'assimilation des instructions intérimaires pendant le processus de "construction" du rôle
Degré d'auto-action et d'initiative pour formuler des propositions de présence scénique du rôle théâtral
Utilisation sur scène des compétences physiques et vocales.
Présentation finale des applications pratiques de la création artistique sur scène.

Dans les cours d'art, en particulier dans les domaines du jeu et de la mise en scène, les critères d'évaluation contiennent toujours un certain degré de subjectivité. Pour éviter le risque d'injustice ou de subjectivité intense, des évaluations et des commentaires sont rendus publics pendant le cours. De plus, au début du semestre, les étudiants sont informés des critères d'évaluation spéciaux qui s'appliquent à ce cours.

Βιβλιογραφία - BIBLIOGRAPHIE

1. Βασίλιεφ Ανατόλι, Επτά ή οκτώ μαθήματα θεάτρου, (μετ.Δέσποινα Σαραφείδου), Αθήνα, ΚΟΑΝ, 2008

2. BOGART Anne, LANDAU Tina, Το βιβλίο των Viewpoints: πρακτικός οδηγός των Viewpoints  και της σύνθεσης, (μεταφρ. Νάντια Φωσκόλου), Αθήνα, Πατάκης, 2020.

3. Όιντα Γιόσι, Μάρσαλ Λόρνα, Ο αόρατος ηθοποιός, (μτφ. Θοδωρής Τσαπακίδης-Μαριλίτα Λαμπροπούλου), Αθήνα, Κοάν, 2003.

4.  Όιντα Γιόσι, Ο ακυβέρνητος ηθοποιός, (μτφ. Ελένη Παπαχριστοπούλου), Αθήνα, Κοάν, 2001.

5. Pezin Patrick, Le livre des exercices à l’usage des acteurs, Saussan, L’Entretemps, 2002.

6. Ρίτσαρντς Τόμας, Για τη δουλειά με τον Γκροτόφσκι πάνω στις σωματικές δράσεις,  (μτφ. Κωνσταντίνος Αν. Θέμελης), Αθήνα-Γιάννινα, Δωδώνη, 1998.

7. Στανισλάφσκι Κονσταντίν, Πλάθοντας ένα ρόλο, (μτφ. Άγγελος Νίκας), Αθήνα, Γκόνης, 1977

 

(ENG)

 

  1. BOGART Anne and LANDAU Tina, The Viewpoints Book: Practical Guide to Viewpoints and Composition, New York, Theatre Communications Group, 2005.
  2. OIDA Yoshi, An actor Adrift, Methuen, London, 1992.
Προτεινόμενα συγγράμματα

Το βιβλίο των Viewpoints: Πρακτικός οδηγός των Viewpoints και της Σύνθεσης

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94690729

Έκδοση: 1/2020

Συγγραφείς: Bogart Anne, Landau Tina

ISBN: 978-960-16-8367-6

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155800

Έκδοση: 2/2003

Συγγραφείς: OIDA YOSHI

ISBN: 9607895371

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΔΑΝΙΗΛ ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ημερολόγιο