ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Ι:ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ (TS155)

Μερτύρη Αντωνία

Περιγραφή

Στα πρώτα μαθήματα εξετάζονται οι συνθήκες που επικράτησαν στο βυζαντινό κόσμο, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με παράλληλη την ανίχνευση και ανάδειξη των επιπτώσεων της οθωμανικής κυριαρχίας σε κάθε τομέα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια της εν λόγω αποτίμησης οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία μιας πρώτης, συστηματικής επαφής με το χαρακτήρα της Βυζαντινής και της Μεταβυζαντινής Τέχνης, μέσα από την παρουσίαση των εκπροσώπων, αρχικά της Κρητικής Σχολής κι εν συνεχεία της Επτανησιακής.  Στη συνέχεια εξετάζονται οι παράγοντες, οι προϋποθέσεις και οι συγκυρίες που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της Νεοελληνικής Τέχνης μετά τη σύσταση του Ελληνικού κράτους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διερεύνηση του εύρους της υποδοχής την οποίαν έτυχαν εδώ τα επικρατέστερα τότε στην Ευρώπη καλλιτεχνικά ρεύματα, όπως εκείνα του Νεοκλασικισμού, του Ρομαντισμού και του Νατουραλισμού.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις