Κριτική ανάλυση παραστάσεων

ΜΑΡΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ

Περιγραφή

Το μάθημα επικεντρώνεται στο σύγχρονο θέατρο και ευαισθητοποιεί τους φοιτητές ως προς το πώς να διαβάζουν μια θεατρική παράσταση.  Πώς αφομοιώνει μια πανάρχαια τέχνη όπως το θέατρο τις κοσμογονικές αλλαγές που συμβαίνουν την εποχή της παγκοσμιοποίησης;  Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην πολυμορφία των προσεγγίσεων που διακρίνει το σύγχρονο θέατρο με παραδείγματα από τον ελληνικό και τον διεθνή χώρο, που συμπεριλαμβάνουν καλλιτέχνες όπως ο Robert Wilson, η A. Mnouchkine, η Sophie Calle, και o Σ. Κακάλας.  Μια παράσταση μπορεί «υπηρετεί» το κείμενο, να το υπονομεύει ή να ή να είναι αυτοσχεδιαστική.  Ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε κλασικές παραστάσεις όπου ο ηθοποιός έχει κεντρικό ρόλο και άλλες όπου ο ηθοποιός αποτελεί τμήμα μιας σχεδόν εικαστικής σύνθεσης, όπως στο θέατρο εικόνων;  Ποιος είναι ο ρόλος του κοινού σε μια παράσταση;  Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε παραστάσεις όπου το κοινό είναι παθητικός αποδέκτης και σε νέες, συλλογικές μορφές, όπου το κοινό γίνεται συνδημιουργός. 

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις