Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης


Νέα έκδοση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Η παλαιά λειτουργεί στην διεύθυνση old-eclass.uop.gr

Η πλατφόρμα Open eClass αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 -

    Ενημερώνουμε ότι ο κωδικός του λογαριασμού για εισόδο στο eclass, αλλάζει στη πλατφόρμα https://mypassword.uop.gr.

    Το eclass ποτέ δεν αποστέλλει μήνυμα email περί ανάγκης αλλαγής του κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού σας.

  • - Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020 -

    Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eclass.uop.gr λειτουργεί από την 1/10/2020 για όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

    Η παλαιά πλατφόρμα θα λειτουργεί για κάποιο διάστημα στη διεύθυνση old-eclass.uop.gr.